๑۩۞۩๑..:: گلشن رضوان ::..๑۩۞۩๑

"و تو ای آن که در سال شصت و یکم هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بوده ای و اکنون در این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت، پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو، که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه خون توست و انتظار می کشد تا تو زنجیر خاک از پای اراده ات بگشایی و از خون خود و دلبستگی هایش هجرت کنی و به کهف حصین لازمان و مکان ملحق شوی و فراتر از زمان و مکان، خود را به قافله سال شصت و یکم هجری برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت رسی."

مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
2 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
3 پست