خانه دوست كجاست؟

در فلق بود كه پرسيد سوار، آسمان مكثي كرد، رهگذر شاخه نوري كهبه لب داشت به تاريكي شن ها بخشيد و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت: نرسيده به درخت كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبي است مي روي تا ته كوچه كه از پشت بلوغ، سر بدر مي آرد پس به سمت گل تنهايي مي پيچي دو قدم مانده به گل پاي فواره جاويد اساطير زمين مي ماني

 و ترا ترسي شفاف فرا مي گيرد!در صميميت سيال و فضا، خش خشي مي شنوي كودكي مي بيني رفته از كاج بلندي بالا جوجه بر مي دارد از لانه نور و از او مي پرسي: 

                                                                               خانه دوست كجاست؟

/ 2 نظر / 9 بازدید
لیلوا

اگر این ظلال نابخرد تاریکِ فراق برود دورترک پوپک مستِ خیالِ دلِ من رام تر آرامتر می زند پر به سکوت تا نشیند در بند که جهان تنگ تر از کابُکِ آویخته ی چشم تو است اگر این ظلال نابخرد تاریکِ فراق برود دورترک من تو را فاصله نیست که جهان تنگ تر از قطره ی بارانی چشمان تو است پای هر پیچک ناز احساس تو مرا می بینی بازهم با آهنگ که افق می بوسد دانه دانه گل سنگ اگر این ظلال نابخرد تاریکِ فراق نرود دورترک چه کسی مرثیه ای خواهد خواند وقت نیلوفر ٍخواب؟؟؟

مجيد

۴ وزير طی ۲ سال به روزم